Oksitetraciklīna toksikoloģiskā ietekme un iekaisuma reakcijas ierosināšana cilvēka limfocītos

Kopsavilkums

Antibiotikas tiek plaši lietotas zootehniskajā un veterinārajā praksē kā profilaktiskas piedevas lauksaimniecības dzīvnieku barībai. Ir vairāki pierādījumi, kas liecina par tetraciklīnu – sevišķi oksitetraciklīna (OTC) – toksisko lomu. Cilvēku un dzīvnieku uzturā to potenciālajai toksicitātei ir liela nozīme. Pētījuma mērķis ir paplašināt zināšanas par to, kā toksisko ietekmi novērtēt. Šī medikamenta bioloģiskā ietekme tika novērtēta, nosakot OTC un tā kaulos esošo atlievielu proinflamatoro ietekmi uz citokīnu sekrēciju in vitro cilvēka perifēro asiņu limfocītos.

Mūsu iegūtie rezultāti parādīja, ka gan oksitetraciklīns, gan oksitetraciklīna atliekvielas kaulos ierosināja būtisku gamma-interferona  sekrēciju T limfocītos un citās imūnšūnās. Šis citokīns atbild par iekaisuma atbildes reakcijas ierosināšanu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Šie rezultāti liek domāt par iespējamiem jauniem apdraudējumiem cilvēku un dzīvnieku veselībai, ja tetraciklīni nonāk pārtikas aprites ķēdē.

 

Saite uz pētījumu

Atpakaļ uz emuāru