“Armonia” barība palīdz pret stresu un uzvedības problēmām

Komerciālās funkcionālās barības ietekme uz suņiem ar uzvedības problēmām un stresa un neiroendokrīnajiem parametriem

Suņu labsajūtu var ietekmēt izmaiņas saimnieka dzīvesveidā un ēšanas paradumos, kā arī atrašanās pastiprināta stresa apstākļos, kas var radīt tādas uzvedības problēmas kā bailes, hiperaktivitāti un trauksmi, kas atstāj nelabvēlīgas sekas uz garastāvokli un labturību. Šajā kontrolētajā klīniskajā novērtējumā pēc izlases principa tika iekļauti 69 dažādu šķirņu suņi – 38 vīriešu kārtas un 31 sieviešu kārtas – ar uzvedības problēmām, kas saistītas ar satraukumu un hronisku stresu. 45 dienu garumā viņiem tika dota vai nu kontroles vai funkcionālā barība (ND grupa).

Pētījuma perioda sākumā un beigās tika novērtēti neiroendokrīnie (serotonīns, dopamīns, β-endorfīni, noradrenalīns un kortizols) un stresa (reaģētspējīgā skābekļa metabolītu atvasinājumi un bioloģiskais antioksidējošais potenciāls) rādītāji, kas ir saistīti ar uzvedības problēmām. Rezultāti parādīja būtisku serotonīna, dopamīna un β-endorfīnu plazmas koncentrācijas paaugstināšanos  (attiecīgi *P<0.05, *P<0.05 un **P<0.01) un būtisku noradrenalīna un kortizola plazmas koncentrācijas samazināšanos ND grupā (*P<0.05). Reaģētspējīgā skābekļa metabolītu atvasinājumu līmenis bija būtiski samazināts ND grupā (*P<0.05), bet bioloģiskais antioksidējošais potenciāls palika neizmainīts. Šis pētījums ir pirmais, kurā pierādīts, ka specifiska barība var būtiski un labvēlīgi ietekmēt neiroendokrīnos rādītājus un reaģētspējīgā skābekļa metabolītu atvasinājumu līmeni. Šie rezultāti paver jaunas perspektīvas funkcionālās barības pielietojumam uzvedības problēmu risināšanā.

 

Saite uz pētījumu

Atpakaļ uz emuāru