Oksitetraciklīna atliekvielu uzkrāšanās broileru kaulos pēc terapeitiskas iekšķīgas lietošanas ūdens šķīdumā un tā citotoksiskā iedarbība

Kopsavilkums

Tetraciklīni pārstāv vienu no visbiežāk lietotajām antibiotiku grupām mājputniem, un ir zināms, ka tie uzkrājas kaulos, kur tie var saglabāties pat pēc noteiktā zāļu izdalīšanās perioda no dzīvnieka organisma ievērošanas beigām. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot oksitetraciklīna (OTC) atliekvielu koncentrāciju vistu kaulos un muskuļos pēc iekšķīgas komerciāli pieejamas šķidrās zāļu formas lietošanas un novērtēt tā citotoksisko iedarbību uz in vitro šūnu kultūru. Septiņdesmit divi dienu veci broileru cāļi pēc nejaušības principa tika iedalīti 2 grupās (kontroles un ārstētie dzīvnieki). OTC (40 mg/kg ķermeņa svara) tika pievienots dzeramajam ūdenim no 1. – 5. dzīves dienai un no 20. – 25. dzīves dienai. Pētījuma noslēgumā dzīvnieki tika nokauti un ar šķidruma hromatogrāfijas (LC) – tandēma masas spektrometrijas (MS/MS) metodēm tika mērītas OTC atliekvielas mērķa audos. Citotoksicitāte tika pārbaudīta, novērtējot kaulos esošo atliekvielu proapoptotisko ietekmi uz K562 eritroleikēmiskās šūnu līnijas un uz perifēro asiņu mononukleārajām šūnu kultūrām. Visos dzīvniekos OTC atliekvielu daudzums muskuļos bija krietni zemāks par noteikto maksimāli pieļaujamo atlievielu līmeni (100 μg/kg). Taču OTC atliekvielu līmenis ārstēto dzīvnieku kaulos tika noteiktas ar daļām uz miljonu (ppm) robežās. Šūnu toksicitāte tika noteikta, novērtējot kaulos esošo OTC atliekvielu proapoptotisko ietekmi uz hematopoētisko šūnu sistēmu. Šajā in vitro sistēmā tika novērota būtiska proapoptotiskā iedarbība gan uz K562 šūnu līniju, gan perifēro asiņu mononukleāro šūnu kultūrās.

Šie rezultāti ļauj izteikt pieņēmumu, pārtikas aprites ķēdē nonākot lauksaimniecības dzīvnieku kauliem, kas satur tetraciklīna atliekvielas, pastāv potenciāls risks cilvēku un dzīvnieku veselībai. Tas rada bažas, jo suņu un kaķu barību sevišķi sauso barību galvenās sastāvdaļas ir gaļa, kaulu milti un mājputnu izcelsmes blakusprodukti. Pētījumus ir nepieciešams turpināt, lai noskaidrotu citotoksiskos mehānismus un novērtētu toksikoloģisko ietekmi in vivo pētījumos, balstoties uz in vitro iegūtajiem rezultātiem.

Saite uz pētījumu

Atpakaļ uz emuāru