Oksitetraciklīns ierosina DNS bojājumus un epiģenētiskas pārmaiņas

Pamatojums. Okistetraciklīns (OTC), kuru plaši izmanto lauksaimniecības dzīvnieku ārstēšanai zootehniskajā un veterinārajā praksē, tiek daļēji absorbēts gremošanas traktā un uzkrājas dažādos audos. Tāpēc ir svarīgi apzināt potenciālo OTC toksicitāti un iespējamos riskus, ko rada šo medikamentu nonākšana un akumulācija cilvēku un dzīvnieku pārtikas aprites ķēdē. Lai gan zinātniskajā literatūrā ir minētas vairākas OTC ierosinātās toksiskās iedarbības uz cilvēku un dzīvnieku veselību, šīs toksicitātes molekulārie mehānismi vēl joprojām nav pavisam skaidri.

Metodes. Šajā pētījumā mēs novērtējām DNS bojājumus un epiģenētiskās pārmaiņas, izmantojot kvanitatīvo reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju, kvantitatīvo polimerāzes ķēdes reakciju, hromatīna imunoprecipitāciju un Western blot analīzes.

Rezultāti. Mēs novērojām, ka cilvēka perifēro asiņu mononukleārajās šūnās pēc nonākšanas saskarē ar OTC in vitro parādās DNS bojājumu pazīmes (ATM un p53 aktivizācija, H2AX fosforilizācija un izmaiņas histonā H3, hromatīna lizīna K4 metilēšanās procesā).  Šīs pārmaiņas ir saistītas ar spēcīgu iekaisuma reakciju, uz kuru norāda paaugstinātā interferona (IFN)- un I tipa superoksīda dismutāzes (SOD1) ekspresija.

Diskusija. Mūsu dati atklāj negaidītu OTC bioloģisko aktivitāti in vitro un  tā spēju modificēt DNS un hromatīnu cilvēku perifēro asiņu mononukleāro šūnu kultūrā. Šajā sakarā oksitetraciklīna klātbūtne dzīvnieku izcelsmes pārtikā norāda uz potenciālu risku gan cilvēku, gan dzīvnieku veselībai.

 

Saite uz pētījumu

Atpakaļ uz emuāru